Make your own free website on Tripod.com

HomePage Akgöl     NeighborPage

Akgöl'den bir Mart/1999 görünümü
Derleyen :
Ercüment Koyuncu
Akgöl'den bir Mart/1999 görünümü
İç Anadolu'da, Konya Ereğlisi batısındaki bu batak alanın suyu yeraltından dışarı boşalmaktadır. Bu alan Toroslar'ın eteğinde çatlaklı yoğun kireçtaşlarında erime sonucunda oluşmuştur, en çukur yeri 7 m dir. Akgöl düdeni olarak ta bilinmektedir.

Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde bu oluşuma rastlanmakta olup hepsine bu ad verilmektedir. Çoğunlukla yazın kuruyan bu alanlarda tuzlu ve sodalı birikintiler yayılarak göz kamaştırıcı bir yüzey meydana getirirler.