Make your own free website on Tripod.com

opéra comique


18 inci yüzyılda Fransa'da konuşma diyalogları olan opera. Genellikle kahramanlık ve mitoloji üzerine olan o zamanki ciddi opera türünden daha az ciddi fikirler içeren bir tür. 19 uncu yüzyılda, konuşma diyalogları olan her operaya komik olsun olmasın bu ad verilmiştir. Örnek olarak Gounod'nun 'Faust' ve Bizet'nin 'Carmen' operaları (resitatifleri olmayan orijinal versiyonları) verilebilir.