Make your own free website on Tripod.com

Genellikle bir eserden önce gelen parçadır. Örneğin, bir fügden önce olabilir, bir süitin ilk parçası olabilir, bir operanın herhangibir perdesinin orkestral giriş müziği olabilir. Bazan da bir enstrümanın kendisinin içinde bulunduğu parçalar için kullanılır. Örneğin Chopin'in, Rachmaninov'un, Debussy'nin piyano prelüdleri gibi.